Van overstort tot Wadi

Nu de laatste maand van het jaar nadert en ook het tuinseizoen voor de meeste tuineigenaren op zijn einde loopt wil ik graag even de aandacht vestigen op een mooie en positieve ontwikkeling. Wellicht leuk als afleiding van alle Covid-gerelateerde berichten waar je alleen maar met het uur depressiever van wordt. De mooie ontwikkeling waar ik op doel is het toenemende aantal regentonnen in (gevel) tuinen. Een handige manier om in de periodes dat het nodig is wat extra water te hebben voor de bloemen en planten in je tuin. En uiteraard bijdragend aan de duurzaamheid vanwege het besparen van kostbaar kraanwater. En ook al gaat het vaak om bescheiden regentonnen van 80 of 100 liter, alle beetjes helpen, dus chapeau aan een ieder die zich daaraan committeert. Maar…


Let op, want wanneer deze regenton volloopt gaat alsnog het overtollige hemelwater óf het riool in (in veel gevallen wordt niet de gehele HWA = hemelwaterafvoer van het riool afgekoppeld) óf het stroomt via een korte bocht in de pvc-pijp onderaan de HWA vlak langs de gevel de schattige geveltuin in. Op zich niets aan de hand zou je zeggen, want dat is via een omweg gewoon dezelfde route die het altijd al aflegde. Maar -en daar is de echte maar- wat gebeurt er bij een stortbui? Wat dan gebeurt is dat veel regentonnen veranderen in een soort koudwater kokende waterbuffers waar het water er aan de bovenkant uitsijpelt of uitkolkt in het geval van een serieuze wolkbreuk. En dat is nou net jammer als je je goedbedoelde regenton direct naast je gevel hebt staan die je graag droog houdt. In het bijzonder in ons mooie Blijdorp (en aanpalende wijken) waar veel panden bestaan uit enkelsteens muren en sousterrains die hun langste volledig waterdichte periode hebben gekend.  


Als gevolg van klimaatverandering zullen we rekening moeten houden met een toenemende mate van extreme weersomstandigheden. Dat mag geen nieuws meer zijn. Concreet: langere periodes van droogte in de zomer, al dan niet afgewisseld met periodes van extreme neerslag. En hoe graag ik het ook anders zou willen; bij een periode van extreme neerslag is een regenton helaas vaak -en dit geldt in het bijzonder voor een regenton geplaatst in een geveltuin- eerder een last dan een lust. En wel om in de alinea hiervoor genoemde reden.


Maar laat ons naar een positief einde verhalen, want bij een flinke plensbui hoeft je regenton niet te veranderen in een borrelend, overhellend of rollend vat als je op de juiste manier gebruik maakt van een overloop c.q. overstort. Op de meest gangbare modellen regenton zitten vaak bovenaan twee tegenover elkaar staande ronde vormen (bedoeld voor de boorgaten): één voor de waterinlaat (dus waar het slangetje vanuit de vulautomaat ingaat) en daar precies tegenover één voor de overstort c.q. overloopslang. Laatstgenoemde ontbreekt bij zo’n 8 op de 10 regentonnen die ik zie, wat dus voor problemen kan zorgen bij grote hoeveelheden neerslag in korte tijd. Heb je een tuin met gras en/of borders geen probleem, want dan leg je de overstort die kant op (het liefst zo ver mogelijk weg van de gevel). En wil je het helemaal duurzaam, volgens ecologische principes en ook nog creatief oplossen, overweeg dan de aanleg van een Wadi in je tuin. Het van oorsprong Arabische woord is in het Nederlands een afkorting van Water Afvoer Drainage en Infiltratie. Een Wadi kun je ook dus beschouwen als een soort droogvallende vijver (doorgaans formaat kleine badkuip). Je kunt niet alleen de overloop naar de Wadi voeren, maar zelfs de gehele HWA-pijp afkoppelen van het riool waardoor zoveel mogelijk waardevol regenwater ten goede komt aan je tuin. Kan een eye-catcher zijn in je tuin, mits voorzien van de juiste flora en fauna. Je kunt er zelfs nog subsidie voor krijgen ook. Zie: Subsidie klimaatadaptatie op www.rotterdam.nl. O, en wist je trouwens dat kikkers dol zijn op naaktslakken? Twee vliegen (en wat naaktslakken) in één klap…. 


Ik hoor graag in geval van vragen, meer uitleg, ideeën of hulp bij beoogde realisatie.